Wybrane zagadnienia współczesnej pneumonologii

Strona główna

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w Konferencji "Wybrane zagadnienia współczesnej pneumonologii", organizowanej przez Komisję Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN, która odbędzie się 18 września 2009 roku w hotelu Holiday Inn w Warszawie.

Poza interesującymi wykładami dotyczącymi szczególnych aspektów astmy oskrzelowej i POChP, chcemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na sesję poświęconą chorobom śródmiąższowym płuc, z udziałem Profesora Ulricha Costabela z Essen, znanego w tym zakresie eksperta.

Mamy nadzieję, że dobór i różnorodność tematów poruszanych w trakcie spotkania sprawi, że będzie ono interesującym doświadczeniem wzbogacającym wiedzę niezbędną w codziennej praktyce lekarskiej, a także stanie się okazją do dyskusji i wymiany poglądów.

Serdecznie zapraszamy

Prof. Ryszarda Chazan
Prof. Jan Kuś
Wydawnictwo Via Medica


© 2009 Via Medica. Wszystkie prawa zastrzeżone

uczestnictwo bezlpatne